• PSZCZÓŁKI                          

     Nauczycielki prowadzące grupę :

     mgr Marzena W.

     mgr Malwina B.                                                                                                    

     pomoc nauczyciela: Ewa G.

     nasz grupowy adres e-mail: delfiny20@op.pl


     TEMATYKA W CZERWCU:

     1. Wszystkie dzieci nasze są

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek),
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • słuchanie opowiadań o życiu ludzi różnych narodowości,
     • oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych
     • nazywanie ludzi różnych ras,
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
     • wycieczka z okazji Dnia dziecka do Skansenu w Ochli.

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek),
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.


     2.  Na moim podwórku

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • zakładanie ubrań, butów.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu - rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     3. Zbliżają się wakacje

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • różnicowanie głosów zwierząt,
     • pojazdów, naśladowanie ich,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z  masy solnej,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek),
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.

     Zadania z programu "Bezpieczny przedszkolak"

     - rozmowa  z  dziećmi  na temat letnich zabaw i wakacji, gdzie je lubią spędzać,

     - spotkanie   z   ratownikiem, omówienie zasad bezpiecznego    zachowania się  nad  wodą,  obejrzenie akcesoriów potrzebnych do bezpiecznego   pływania (koło dmuchane, pływaczki,   deski do pływania),

     - Letnia    gimnastyka - wykonywanie   ćwiczenia „rowerek”, „pływanie  kajakiem” w siadzie  płaskim  krążenie ramion, - granie w piłkę – podania piłki w parach, -skakanie przez skakankę – podskoki   na   skakance „rowerkiem” i obunóż,- pływanie  na  jeziorze – leżenie    przodem    i wykonywanie    ruchów „żabki”, a w leżeniu tyłem naprzemienne pionowe ruchy nóg,

     - Pan  Maluśkiewicz  i wieloryb – teatrzyk kukiełkowy  na podstawie wiersza  Juliana  Tuwima – rozmowa  z  dziećmi  na temat bezpiecznego pływania łodzią,

     - „Łódeczka    Pana Maluśkiewicza” – praca plastyczno – techniczna. Wykonanie   łódki   z połówki  łupinki  orzecha włoskiego, plasteliny, wykałaczki i papieru,

     -„Bezpieczne  wakacje” – wypadkom zapobiegaj, zasad przestrzegaj – omówienie zasad bezpieczeństwa na podstawie plakatu przedstawiającego ilustracje z dobrymi radami,

     - słuchanie piosenki „Niech żyją wakacje”,

     - Jakie może być morze? rozmowa na podstawie ilustracji. Obserwacja morza spokojnego i wzburzonego, wprowadzenie pojęcia „sztorm” – uświadomienie dzieciom  jakie  morze może  być niebezpieczne,

     - „Szum   morza” – słuchanie odgłosów morza, zabawa  z  użyciem  chusty animacyjnej. Spokojny szum  fal  morskich – dzieci delikatnie i rytmicznie słuchając  odgłosu  morza falują  chustą,  gdy  morze staje  się  wzburzone  i odgłosy  fal  się  wzmagają to dzieci energicznie  poruszają chustą,

     - podsumowanie wiadomości z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i programu „Multimedialne przedszkole” – opowiadanie, piosenka, film, puzzle, plansze, ćwiczenia,

     - „ Wypływamy w morze” zabawa relaksacyjna. Silniki odpalamy – naśladowanie    warkotu silnika z  portu  wypływamy – dzieci naśladują sterowanie statkiem, na    pełne    morze wypływamy – dzieci podają sobie ręce i kołyszą się na boki, na   morzu   jest   sztorm   i burza – dzieci  tupią nogami i energicznie kołyszą się na boki w  kajucie  siedzimy  i  się boimy –dzieci  chowają głowę ,przez  lunetę  patrzymy – dzieci robią z dłoni lunetę i piratów widzimy, buzie na kłódkę  zamykamy  i  obok nich przepływamy. Możecie  wierzyć  lub  nie wierzyć, ale rejs odbył się jak należy.

      

     TEMATYKA W MAJU:

       1. Łąka wiosną

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.

     2.  Wiosna na wsi

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni,
     • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
     • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

     3. Znamy różne zawody

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
     • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie
     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
     • wycieczka do biblioteki.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

     4. Moi rodzice

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
     • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.

      Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • naśladowanie czytających dorosłych, np. zabawa w czytanie,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • przygotowanie i uczestniczenie w krótkich programach artystycznych dla rodziców,
     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej,
     • przygotowanie upominków dla rodziców.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.

     TEMATYKA W KWIETNIU:

      1. Dbamy o przyrodę

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

      

     2.  Co się dzieje w kosmosie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

     Językowa aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych części ciała,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
     • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
     • wskazywanie wymienionych części ciała.

      

     3. Wielkanoc

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno- -porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
      

     4. Jestem Polakiem i Europejczykiem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
     • naśladowanie czytających dorosłych, np. zabawa w czytanie,
     • słownictwo w języku obcym,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

      

     TEMATYKA W MARCU:

       1. Chciałbym być muzykiem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
     • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
      

     2. Chciałbym być aktorem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed ćwiczeniami,
     • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach).

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola,
     • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
     • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     •  uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
      

     3. Chciałbym być sportowcem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek),
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.
      

     4. Nadeszła wiosna

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
     • Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

      

     TEMATYKA W LUTYM:

     1. Jestem samodzielny w kuchni

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.
      

     2. W krainie baśni

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • zakładanie ubrań, butów.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
      

      3. Chcę być matematykiem

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • obserwowanie piszących dorosłych,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

      

     TEMATYKA W STYCZNIU:

     1. Zwierzęta są głodne

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

      

     2. Zimowe zabawy

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     •  uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
     • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

      

     3. Babcia i dziadek

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.

     Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020

      

     Zadania z programu "Bezpieczny przedszkolak"

     - spacer po okolicy, obserwacja  miejsc,  które są    bezpieczne    do uprawiania sportów zimowych, a które się nie nadają i są niebezpieczne,

     -„Bawimy się śniegiem” – zabawy na powietrzu. Obserwacja i badanie białego  puchu.  Lepienie bałwana  i  małych  kulek. Zwrócenie   uwagi   na twardość  kulki,  gdy  śnieg jest  mokry,  wyciągnięcie wniosków co mogłoby się stać  gdyby  ktoś  rzucił mocno  taką  śnieżką  w kolegę.

     - słuchanie   piosenki „Zima” , zabawa ruchowa do  piosenki  z  użyciem janczarów,

     -„Na  stoku” – historia obrazkowa – układanie przez  dzieci  kolejności zdarzeń,   uświadomienie dzieciom  chęci  dbania  o własne   bezpieczeństwo zakładając   na   głowę ochronny kask w sytuacjach,  które  niosą ryzyko urazu głowy.

     - „Najpiękniejszy bałwan” zabawa śniegiem, lepienie, ozdabianie, dodawanie dodatków typu marchewka, garnek, miotła, itp.

     -„Przygoda nad stawem” – opowiadanie  z  użyciem ilustracji,  uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa jakie im grozi,  gdy  bawią  się  w miejscach niedozwolonych,

     - podsumowanie wiadomości z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i programu „Multimedialne przedszkole” – opowiadanie, piosenka, film, puzzle, plansze, ćwiczenia,

     - „ Jak ubieramy się zimą” – wybieranie odpowiedniej garderoby i ubieranie w nią postaci    chłopca    i dziewczynki. Uświadomienie  dzieciom konieczności odpowiedniego     ubierania się  zimą  aby  zachować zdrowie.

      

     TEMATYKA W GRUDNIU:

     1. Domowi ulubieńcy

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • rysowanie na dowolne tematy,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
     • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

      

     2. To już zima

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • składanie ubrań przed leżakowaniem,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • powtarzanie krótkich rymowanek.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

      

     3. Święta tuż, tuż...

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
     • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg).

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     •  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

     TEMATYKA W LISTOPADZIE:

     1. Pada deszcz

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.

     2. Dbamy o zdrowie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, codzienne zmienianie bielizny, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy,
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • powtarzanie krótkich rymowanekprzestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
     • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
      

     3. Tutaj rosły paprocie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych),
     • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
      

     4. Urządzenia elektryczne

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odkładanie prac na półki indywidualne,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

     TEMATYKA W PAŹDZIERNIKU:

     1. Jesień w sadzie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • rozpoznawanie smaku,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
     • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
     • rysowanie na dowolne tematy,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
      

     2. Jesień w ogrodzie

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z toalety,
     • rozpoznawanie smaku,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
     • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

     3. O sobie samym

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
     • składanie ubrań przed leżakowaniem.

     Językowa aktywność dziecka

     • nazywanie wybranych części ciała,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
     • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
     • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,
     • wskazywanie wymienionych części ciała
     • nazywanie danych części ciała,
     • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.
      

     4. Moje zmysły

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • wskazywanie wymienionych części ciała.

     Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020

     Zadania z programu "Bezpieczny przedszkolak"

     - rozmowa  z  dziećmi  na temat: Jak spędzasz wolny czas na podwórku?

     - wycieczka  na  pobliskie place  zabaw – obserwacja znajdujących   się   tam sprzętów – ustalenie  zasad bezpiecznej zabawy,

     -„Mój czas wolny” – praca plastyczna w grupach. Wykonanie makiety przedstawiającej bezpieczną  zabawę  na placu zabaw,

     - układanie  historii  przez dzieci na temat: „Bawimy się na podwórku, gdy nagle pojawił się pies”,

     -„Uważaj  na  obcych” – analiza plansz przedstawiających  obcych dających dzieciom cukierki, pieniądze, którzy zachęcają  dzieci,  aby  z nimi poszli. Ustalenie zasad: nie rozmawiam z nieznajomymi, nie biorę od nich słodyczy ani zabawek, nie oddalam się od domu z nieznajomymi, nie opowiadam    nieznajomym tajemnic rodzinnych,

     - oglądanie   filmików pokazujących  zagrożenia czyhające  na dzieci, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

     - podsumowanie wiadomości z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i programu „Multimedialne przedszkole”  opowiadanie, piosenka, film, puzzle, plansze, ćwiczenia,

     - zabawy w ogrodzie przedszkolnym z przestrzeganiem ustalonych zasad bezpieczeństwa.

      

      

     TEMATYKA WE WRZEŚNIU:

     1. W PRZEDSZKOLUPrzedszkolne zasady (PD) - Pomoce dydaktyczne - Miesięcznik - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nazywanie wybranych części ciała.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
     • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

      

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
     • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
     • powtarzanie krótkich rymowanek,
     • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
     • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych,
     • rozpoznawanie zapisu własnego imienia.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

      

      

      

     Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczne Dziecko - KPP Namysłów2.  DROGA DO PRZEDSZKOLA

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
     • korzystanie z własnych zmysłów,
     • korzystanie z toalety.

     Językowa aktywność dziecka

     • nabywanie koordynacji ruchowej,
     • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
     • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podawanie swojego imienia i nazwiska,
     • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
     • odpowiadanie na pytania.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
     • rysowanie na dowolne tematy,
     • wskazywanie wymienionych części ciała,
     • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.
      

     3.  NADESZŁA JESIEŃ58 Jesień ideas | jesień, jesienne dekoracje, jesienne rękodzieło

      

      

     Treści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • zakładanie ubrań, butów,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
     • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
     • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.,
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
      

     4. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

     Ręcznie Rysowane Jesienne Zwierzęta Leśne | Darmowy WektorTreści programowe:

     Fizyczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odkładanie prac na półki indywidualne,
     • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

     Językowa aktywność dziecka

     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
     • nabywanie koordynacji ruchowej.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
     • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

     Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
     • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
     • dzielenie się swoimi przeżyciami.

     Społeczny obszar rozwoju dziecka

     Społeczna aktywność dziecka

     • odpowiadanie na pytania,
     • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

     Poznawczy obszar rozwoju dziecka

     Językowa aktywność dziecka

     • uważne słuchanie rozmówcy,
     • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.

     Artystyczna aktywność dziecka

     • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
     • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

     Poznawcza aktywność dziecka

     • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
     • liczenie palców, przedmiotów itp.
     • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają),
     • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
      

     Zadania z programu "Bezpieczny przedszkolak"

     - wycieczka po przedszkolu (zwiedzanie wszystkich  sal, szatni, holi),

     - zwrócenie  uwagi  na oznakowania   znajdujące się  na  ścianach  (droga ewakuacyjna, zakaz palenia  na  terenie  całego przedszkola, urządzenia elektryczne),

     - zorganizowanie z dziećmi próbnego alarmu i ewakuacji,

     - oglądanie    tablic obrazkowych przedstawiających przeciwstawne  zachowania (właściwe  i  niewłaściwe), analiza   plansz,  stworzenie KODEKSU PRZEDSZKOLAKA (zaprezentowanie rodzicom na zebraniu),

     - oglądanie   filmików pokazujących  zagrożenia czyhające  na dzieci, które nie przestrzegają ustalonych     zasad  w KODEKSIE PRZEDSZKOLAKA,

     - podsumowanie wiadomości z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i programu „Multimedialne przedszkole”  opowiadanie, piosenka, film, puzzle, plansze, ćwiczenia,

     - wyjście  do  ogrodu przedszkolnego, obejrzenie sprzętu, który się tam znajduje oraz ogrodzenia, obejrzenie instrukcji korzystania z urządzeń, przestrzeganie jej.

     - poznanie  podstawowych znaków  drogowych: przejście  dla  pieszych, uwaga   dzieci,   stop   oraz numerów alarmowych 112 i 997,998,999,

     - rozmowa na temat bezpiecznego poruszania się  po  pasach,  zwracanie uwagi   na   znaki   drogowe, aby  droga  do  przedszkola była zawsze bezpieczna,

     - oglądanie   plansz obrazkowych przedstawiających skrzyżowania  w  dużych miastach, poznanie sygnalizatora świetlnego,

     - wykonanie pracy plastycznej  „Sygnalizator świetlny” według instrukcji nauczyciela,

     - wycieczka na skrzyżowanie, przestrzeganie wszystkich poznanych zasad bezpieczeństwa,

     - słuchanie   zagadek związanych  z  tematyką bezpieczeństwa,

     - zorganizowanie  quizu w celu sprawdzenia   przyswojonej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

      

      

     „Wyprawka” czyli wyposażenie przedszkolaka:

     • Wygodne, dobrze dopasowane obuwie ze sztywną podeszwą (tak, aby dziecko mogło je samo założyć, można podpisać).
     • Wygodne ubranie, które nie będzie krępowało ruchów przy zabawie i nie będzie utrudniało dziecku korzystania z toalety  (spodnie z paskiem, szelki, koszule zapinane na guziki).
     • Ubranie na zmianę, które należy zostawić w szatni, w podpisanym worku na wieszaku.
     • Strój gimnastyczny.
     • Mokry papier toaletowy i chusteczki higieniczne.

      

     INNE INFORMACJE:

     1. Prosimy o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

     2. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym podopiecznym przy odbiorze dziecka  z  przedszkola, możemy prosić o okazanie dowodu osobistego. Dzieci odbierają rodzice lub inne dorosłe osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów (załączniki do odbioru w zakładce RODO).

     3. W przedszkolu nie zostawiamy dla dzieci zabawek, napojów, słodyczy, gum, leków, witamin ani żadnych innych produktów spożywczych.

     4. Wymagania mile widziane w przedszkolu, w zakresie samoobsługi:

     • umiejętność komunikowania potrzeb fizjologicznych,
     • umiejętność podciągania bielizny,
     • umiejętność korzystania z papieru toaletowego,
     • umiejętność mycia rąk i wycierania,
     • umiejętność samodzielnego jedzenia (posługiwania się łyżką i widelcem), a także gryzienia,
     • umiejętność samodzielnego ubierania się i rozbierania – przynajmniej podejmowania takich prób.

      

     Rozkład dnia w naszej grupie:

       


        6.30 – 8.30 Wchodzimy do przedszkola, rozbieramy się, wchodzimy do sali. Witamy się z paniami i dziećmi. Rozmawiamy, podejmujemy zabawę według własnych pomysłów, zgłaszamy propozycje innych działań. Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne. Nawiązujemy i podtrzymujemy przyjazne relacje z rówieśnikami. Pracujemy indywidualnie lub zespołowo z panią, utrwalając i pogłębiając zdobyte wiadomości i umiejętności. Zajęcia niekierowane.

     Gimnastykujemy się. Myjemy się (dbamy o higienę osobistą). Zajęcia kierowane.

     8.40 Jemy śniadanie (utrwalamy umiejętność kulturalnego jedzenia i  posługiwania się sztućcami, poznajemy znaczenie racjonalnego odżywiania się dla zdrowia). Pełnimy dyżur przy posiłkach. Zajęcia niekierowane. 

     https://przedszkole14zg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/d8accce745da6a65dc17d26306aa3e0ee02fa854
     9.00 Uczestniczymy w zajęciach dydaktycznych, zgodnie z podstawą programową (między innymi wg pedagogiki Marii Montessori) warsztatach, spotkaniach, imprezach, wspierających rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy i fizyczny. Malujemy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy, gimnastykujemy się, słuchamy bajek, opowiadań, legend, recytujemy wiersze, rozwijamy zainteresowania i zdolności twórcze, wykorzystujemy swoje możliwości w działaniu. Zajęcia kierowane i niekierowane.

      

      


     10.30 Bawimy się na przedszkolnym placu zabaw (poznajemy najbliższe środowisko,  zaspokajamy potrzebę ruchu i relaksu, przestrzegamy umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia, dokonujemy wyboru aktywności, korzystamy z zabawek do piasku i ze sprzętu sportowego). Zajęcia kierowane i niekierowane.

      

     https://przedszkole14zg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/3810a2ddc524de5e87d5057cc53403b78fa6471911.30 Przygotowujemy się do obiadu. Jemy obiad. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane.

      

      

     https://przedszkole14zg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/3810a2ddc524de5e87d5057cc53403b78fa6471911.30 Przygotowujemy się do obiadu. Jemy obiad. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane

     12.00 - 12.15 uczestniczymy w różnych formach relaksu w sali (słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, masażyki). Zajęcia niekierowane i kierowane.

      

     12.15 Bawimy się w gry edukacyjne, zabawy tematyczne i dydaktyczne (indywidualnie, zespołowo, z całą grupą), utrwalamy wiadomości z wykorzystaniem materiału edukacyjnego, rysujemy, kolorujemy, rozwijamy zainteresowania i zdolności. Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia niekierowane i kierowane.

     14.10- 14.45 Przygotowujemy się do podwieczorku. Jemy podwieczorek. Pełnimy dyżur. Zajęcia niekierowane i kierowane.

      

      

     14.45– 16.30 Kontynuujemy ulubione zabawy w sali lub w ogrodzie, żegnamy się, dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi, opuszczamy przedszkole, ale tylko do następnego dnia.  Zajęcia niekierowane.                     

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych