•  

     

     

    Grupa Żabki

     

    Nauczycielki:

     Anna S.

    Ewelina S.

    pomoc nauczyciela:

    Pani Malwinka

     

    TEMATYKA ZAJĘĆ W LISTOPADZIE

    Tydzień 4

    Temat tygodnia

    Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

    W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

    • co to jest Układ Słoneczny
    • co to są gwiazdozbiory
    • czym się różni meteoroid od meteorytu
    • czym naprawdę jest spadająca gwiazda
    • o kontynentach i oceanach na Ziemi
    • jak wygląda planeta Mars
    • czy możliwe jest życie na innych planetach í
    • czym się różnią od siebie kosmonauta, astronauta i tajkonauta
    • jak wygląda litera k, K
    • jak wygląda cyfra 6

    Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

    • słuchając opowiadania Agaty Widzowskiej Wywiad z Kosmitą,
    • słuchając wiersza Iwony Róży Salach W Toruniu żył Kopernik í wykonując zadania w kartach pracy
    • pracując z tablicą demonstracyjną nr 38 í słuchając piosenki Układ Słoneczny
    •  śpiewając í wykonując pracę plastyczną W kosmosie i Statek kosmiczny
    •  rozmawiając o życiu na innych planetach í oglądając film nakręcony za pomocą marsjańskiego łazika

     

    TEMATYKA ZAJĘĆ W LISTOPADZIE

    Tydzień 3

    Temat tygodnia

    Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
     

    W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

    • jak wyglądają polskie stroje ludowe
    • jak brzmi muzyka ludowa
    • o czym opowiadają polskie legendy
    • jakie potrawy są typowe dla różnych regionów Polski
    • jaka jest historia powstania pluszowego misia
    • jak wygląda litera d, D
    •  jak wygląda cyfra 0

    Jak dzieci będą szukać odpowiedzi na pytanie tygodnia:

    • słuchając opowiadania Barbary Szelągowskiej Magiczne opowieści,
    • słuchając wiersza Bożeny Kotulskiej "Bardzo dawno"
    •  wykonując zadania w kartach pracy 
    • słuchając piosenki "Tańce polskie" i ją śpiewając
    • wykonując prace plastyczne: Krakowski serdaczek, Smok Wawelski
    • uczestnicząc w dyskusjach i prezentacjach: Województwa, Rękodzieło, Lista dań,
    • Historia pluszowego misia, Stroje ludowe
    • słuchając legendy Żółta ciżemka, przypominając legendę O Smoku Wawelskim
    •  uczestnicząc w zabawach: Wycieczka po Polsce, Głodny Smok Wawelski,
     Czego przestraszył się Smok Wawelski?, Bazyliszek, Poszukiwania Złotej Kaczki, Krakowiak, Stół pyszności regionalnych, Z czego to jest zrobione?
    •  słuchając utworów muzycznych: Tańce ludowe, Krakowiak − melodia ludowa, Kujawiak, Gołąbeczek przylata, A u mojej pani matki

     

     

     

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych