•  

     Grupa Żabki

     wychowawca : mgr Barbara R.

     pomoc nauczyciela: Edyta K.

     e-mail: misie.basia@gmail.com

     Zajęcia dodatkowe:

     Rytmika – poniedziałek,  środa

     godz. 10.15-10.45

     Język angielski – wtorek, czwartek

     godz. 12.10-12.40

     Kangur -  piątek

     godz. 12.45-13.15

     Drodzy Rodzice!

     Żabki przystąpiły do udziału w ekologicznym projekcie:

                                                                  

     Cele główne projektu to:

     • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
     • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
     • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
     • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
     • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
     • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
     • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;

     Więc pora na działanie, podejmujemy ekowyzwanie!

     Wyzwanie na maj - czerwiec: Przystanek wędrującej książki

     Realizując tematykę związaną z książkowymi kwietniowymi świętami, zwróćmy uwagę na aspekt ekologii. Zachęcajmy do wypożyczania czy wymieniania się książkami. Pokażmy również sposoby na nadanie niechcianym i zapomnianym już książkom nowego życia. Dobrym pomysłem promującym czytelnictwo, a jednocześnie ideę ponownego wykorzystania przeczytanych już książek, jest zorganizowanie w przedszkolu Przystanku wędrującej książki, czyli miejsca, gdzie dzieci będą mogły przynosić niepotrzebne im już książki. Jednocześnie będą zabierać (do poczytania) inne interesujące je pozycje, zgromadzone na półkach. 

     Wyzwanie na marzec: Oszczędzamy wodę

     Światowy Dzień Wody przypada 22 marca. Warto więc w tym miesiącu porozmawiać z dziećmi o wodzie – jej znaczeniu dla naszej planety, a przede wszystkim o jej nadmiernym zużyciu i różnych możliwościach ograniczenia tego zużycia (zarówno w domu, jak i w przedszkolu). W ramach projektu podejmiemy  działanie mające na celu wprowadzenie dobrych praktyk polegających na oszczędzaniu wody. To od nas zależy, ile i jakie to będą nawyki. Ważne natomiast jest to, aby nie było to jednorazowe działanie, ale długoterminowa inicjatywa, która przerodzi się w nawyk.

     Wyzwanie na luty: Drugie życie zimowych ubrań

     Rozmawiając z dziećmi, warto zwrócić uwagę na to, jak ważne dla środowiska i dla nas jest kupowanie tylko tego, co potrzebujemy, i tylko tyle, ile wykorzystamy. Aby rzeczy dłużej nam służyły, kupujmy te, które są dobrej jakości. Zachęcajmy do korzystania z rzeczy z drugiego obiegu oraz namawiajmy do przekazywania swoich nieużywanych już rzeczy dalej. Te zasady świetnie się sprawdzą nie tylko w przypadku odzieży. Jeśli mamy w domu niechciane ubrania, zwróćmy uwagę, że dobrym pomysłem jest nadanie im drugiego życia. Ich wyrzucenie traktujmy jako ostateczność.

      Wykonaliśmy śmieszne pacynki ze skarpeteklaugh

        

     Wyzwanie na styczeń: Pożeracz zakrętek

     Zbieranie plastikowych zakrętek jest akcją, która wspaniale łączy ideę pomagania innym z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Aby w dalszym ciągu zachęcać dzieci do zbierania zakrętek, wspólnie  przygotujemy  Pożeracza zakrętek, który pomoże w ich gromadzeniu.

     Zadanie wykonaliśmy: Nasz Pożeracz nakrętek

     Wyzwanie na grudzień : Ptasi bar

     Zima zbliża się wielkimi krokami. W tym czasie warto zadbać o skrzydlatych mieszkańców naszej okolicy, którzy nie odlecieli do ciepłych krajów. W grudniu Żabki bedą uzupełniać systematycznie karmnik w przysmaki ptasie.

     Dokarmiając ptaki dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt. Kontakt ze zwierzętami uczy pomagać, rozwija empatię i troskę o dobro innych.

     Zatem do dzieła!

     Pamiętamy podczas zimy o naszych skrzydlatych przyjaciołach !

      

      

     Wyzwanie na listopad: Hotel dla owadów

     Owady zapylające to również, obok pszczół miodnych, pszczoły samotnice (murarka, lepiarka czy porobnica), a także motyle, chrząszcze, muchówki, trzmiele: czy osy. Jedna trzecia pokarmów, jakie spożywamy, to zasługa zapylaczy. Dzięki pszczołom istnieje 85% znanych nam gatunków roślin. Niestety poprzez nieodpowiedzialne działania człowieka (np. stosowanie oprysków chemicznych czy częste koszenie traw, grabienie liści, usuwanie spróchniałych drzew) zapylaczy jest coraz mniej. Warto o nie zadbać, tworząc im bezpieczną przestrzeń do zakładania gniazd i zimowania. Hotele dla owadów możemy przygotować i zamontować wczesną wiosną, wówczas posłużą do składania jaj, lub jesienią, aby zapylacze mogły bezpiecznie przezimować. Latem domki mogą posłużyć jako schronienie przed deszczem lub upałami. W listopadzie Żabki wykonają  schronienia dla tych małych, pożytecznych stworzeń.

     Wykonaliśmy hotel dla owadów

                 

             

      

     Wyzwanie na październik : Kącik makulatury

     W październiku przypada Dzień Drzewa, dlatego jest to dobry moment, by zwrócić uwagę na ochronę drzew i oszczędzanie papieru. W sali przedszkolnej stworzymy (już na stałe) kącik makulatury – będzie to pojemnik umiejscowiony w kąciku plastycznym, do którego będzie trafiać różnego rodzaju papier: kartki, które tylko częściowo zostały wykorzystane, nieudane rysunki, ścinki po pracach plastycznych, kartki zadrukowane po jednej stronie (rodzice przedszkolaków również mogą włączyć się w tę akcję i dostarczać do przedszkola taki papier). Każdy w dowolnym momencie będzie mógł sięgnąć po papier z tego pojemnika i ponownie wykorzystać kartkę. Zgromadzony tam papier może przydać się również do różnorodnych prac plastycznych, które nie wymagają użycia czystej kartki w dużym formacie.

     Ekowyzwanie na pździernik zostało wykonane!

      

     Nasz kącik przyrody wzbocił się o nowe roślinkismiley

     Podczas realizacji tego projektu Żabki będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

     „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. 

     Jak będziemy działać?

     • zorganizujemy wycieczki do parku, lasu, na łąkę (obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku), do Mini Zoo (obserwacja zwierząt żyjących w sztucznych warunkach);
     • będziemy dbać o przyrodę wokół przedszkola;
     • współpracować ze schroniskiem i pomagać potrzebującym zwierzętom (organizować zbiórkę koców, jedzenia);
     • stworzymy wspólnie Kodeks właściwego zachowania wobec zwierząt.

     Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

     CZERWIEC

     tydzień I

     temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni

     WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ! - Szkolne Blogi

     Treści programowe:

     Wspólnota narodowa i etniczna

     Kultura innych narodów

     • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
     • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
     • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.

     Świat wartości

     Wartości społeczno-moralne

     • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
     • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
     • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy

     przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach

     • akceptowanie równości praw wszystkich.

     Koledzy, grupa przedszkolna

     Dziecięce relacje

     • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
     • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
     • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
     • szanowanie odmienności innych dzieci
     • szanowanie prywatności innych; niebranie cudzych rzeczy bez pozwolenia.

     Rodzina

     Rodzinne święta

     • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.

     Procesy poznawcze

     Pamięć

     • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
     • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

     Uwaga

     • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawionych wierszy, opowiadań
     • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

     Aktywność językowa

     Słownictwo

     • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

     Ja

     Emocje, radzenie sobie z nimi

     • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie)
     • wyrażenie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny
     • rozpoznawanie emocji innych osób.

     Początkowa nauka czytania i pisania

     Słuch fonematyczny

     • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

     Przygotowanie do czytania

     • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

     Próby czytania

     • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
     • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
     • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
     • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

     Przygotowanie do pisania

     • odróżnianie druku od pisma
     • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
     • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     Pierwsze doświadczenia z pisaniem

     • samodzielne pisanie liter
     • próby pisania własnego imienia i nazwiska.

     Elementy matematyki

     Orientacja przestrzenna

     • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

     Organizacja czasu i przestrzeni

     • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

     Ważenie

     • poznawanie działania wagi szalkowej
     • porównywanie masy przedmiotów, tworzywa przyrodniczego za pomocą wagi szalkowej, stosowanie określeń: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo.

     Działalność plastyczna

     Zainteresowania plastyczne

     • tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni, całego ciała
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     W świecie sztuki – muzyka

     Muzyka i śpiew

     • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
     • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

     tydzień II

     temat tygodnia: Wakacyjne podróże

     Aktualności przedszkolne | Zespół Szkół w Zręcinie Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie Samorządowe Przedszkole w Zręcinie

     Treści programowe:

     Przyroda

     Przyroda latem

     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.),
     • dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.

     Polska i Polacy

     Poczucie przynależności narodowej

     • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski
     • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
     • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
     • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

     Ziemia – planeta ludzi

     Świat bliski i świat daleki

     • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
     • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.

     W świecie techniki

     Działalność badawcza

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

     Procesy poznawcze

     Myślenie (logiczne)

     • rozwiązywanie zagadek, rebusów.

     Początkowa nauka czytania i pisania

     Słuch fonematyczny

     • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

     Przygotowanie do czytania

     • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

     Próby czytania

     • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
     • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
     • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
     • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

     Przygotowanie do pisania

     • odróżnianie druku od pisma
     • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
     • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     Elementy matematyki

     Orientacja przestrzenna

     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela
     • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

     Liczenie

     • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
     • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie.

     Dodawanie i odejmowanie

     • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

     Działalność plastyczna

     Zainteresowania plastyczne

     • malowanie palcem, dłonią, watą, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze o różnych formatach, z wykorzystaniem całej powierzchni
     • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     W świecie sztuki – muzyka

     Muzyka i śpiew

     • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
     • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

     Muzyka i ruch

     • nauka wybranych tańców, np.: polki, poloneza.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

      

     Tydzień III

     Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas

     Zobacz obraz źródłowy

     Treści programowe:

     Aktywność językowa

     Poprawność gramatyczna wypowiedzi

     • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
     • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).

     Wzajemna komunikacja

     • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

     W świecie techniki

     Działalność badawcza

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

     Procesy poznawcze

     Uwaga

     • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

     Początkowa nauka czytania i pisania

     Słuch fonematyczny

     • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
     • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.

     Przygotowanie do czytania

     • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
     • orientowanie się na kartce papieru
     • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego.

     Próby czytania

     • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
     • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
     • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej
     • odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem
     • czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym.

     Przygotowanie do pisania

     • odróżnianie druku od pisma
     • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
     • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     Elementy matematyki

     Organizacja czasu i przestrzeni

     • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

     Dodawanie i odejmowanie

     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
     • granie w gry planszowe.

     Działalność plastyczna

     Obcowanie ze sztuką

     • oglądanie albumów z reprodukcjami prac znanych artystów.

     Zainteresowania plastyczne

     • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     W świecie sztuki – muzyka

     Muzyka i śpiew

     • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
     • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

      

     Tydzień IV

     Temat tygodnia: : Projekt Zabawki ekologiczne

     7 ciekawych pomysłów na ekologiczne zabawki dla dzieci | Czytam Sobie

     Treści programowe:

     Procesy poznawcze

     Myślenie twórcze

     • kończenie zdań, np. Co by było, gdyby…?

     Przyroda

     Podstawy ekologii

     • poznawanie skutków działalności człowieka, np. obserwowanie – w trakcie wycieczek, spacerów – miejsc czystych ekologicznie oraz takich, gdzie widać niszczycielski wpływ ludzi
     • poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
     • segregowanie odpadów
     • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska:
     • dbanie o czystość palcu zabaw
     • wykonywanie prac plastycznych z materiałów odpadowych.

     Miejscowość, region

     Praca dorosłych

     • poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.

     W świecie techniki

     Działalność badawcza

     • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienie ciał stałych (np. śnieg), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk: akustycznych (np. echo), magnetycznych
     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

     Działalność plastyczna

     Zainteresowania plastyczne

     • poznawanie za pomocą dotyku różnych faktur papieru: szorstki, gładki, śliski, chropowaty itp.
     • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
     • wykorzystanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp.
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     Koledzy, grupa przedszkolna

     Współdziałanie w grupie

     • umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych
     • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, przydział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

     W świecie sztuki – muzyka

     Instrumenty perkusyjne

     • wykonywanie instrumentów perkusyjnych.

     W świecie sztuki – film

     Filmy dla dzieci

     • wyrażanie swoich wrażeń, przeżyć związanych z odbiorem filmu.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

      

     Uczymy się piosenek

      

     „Hej, na krakowskim rynku”

      

     piosenka
     Hej, na Krakowskim Rynku
     maki i powoje, maki i powoje,
     chłopcy i dziewczęta, malowane stroje. (bis)

     Ten Lajkonik, nasz Lajkonik,
     po Krakowie ciągle goni,
     Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj, kraj,
     Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj.

     Hej, na Krakowskim Rynku,
     tam ludu gromada, tam ludu gromada,
     Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. (bis)

     Ten Lajkonik, nasz Lajkonik,
     po Krakowie ciągle goni,
     Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj, kraj,
     Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj.

      

     Zobacz obraz źródłowy

     piosenka

     „ Mój dom "

     Mój dom to dom rodzinny,
     Gdzie wszyscy bliscy są,
     Brat, siostra, mama, tata,
     To mój prawdziwy dom.

     Ref. Mój dom, mój dom,
     To właśnie jest mój dom.

     Mój drugi dom - przedszkole,
     Gdzie dzieci razem są,
     Tu bawię się wesoło,
     Tu jest mój drugi dom.

     Ref. Mój dom, mój dom,
     To właśnie jest mój dom.

     Mój dom to cała Polska,
     Tam góry, rzeki są,
     Tysiące miast i wiosek,
     To polskich dzieci dom.

     Ref. Mój dom, mój dom,
     To właśnie jest mój dom.

            

      „Kłótnia kaloszy”

      

     1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.

     Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr.

     A moje kalosze po wodzie chlabu-chlapu!

     A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!

      

     Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!

              Ciapu-ciapu, ciap! (2x)

      

     2. Aż jednego dnia kalosz siadł,

     a z kaloszem też jego brat. 

     I postanowili, że pójdą sobie w świat.

     I postanowili, że pójdą sobie w świat.

     Ref.:  Kap, kap…

      

     3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,

     drugi kalosz chciał w piłkę grać.

     Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

     Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

     Ref.: Kap, kap…

      

     4. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

     Lewy kalosz aż skoczył: siup!

     Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

     Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

     Ref.: Kap, kap..

      

     5. No i wreszcie już kłótni kres.

     Mama mówi: - Chodź witać deszcz!

     Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

     Pójdziemy po błocie i dwa kalosze też!

     Ref.: Kap, kap…

                                            

     „Jesień” słowa, muzyka Bolesław Kołodziejski

      

     Ref: Jesień, wiatr liście niesie

             Po łąkach, polach

             W różnych kolorach

             

     A gdy jesienią, na dworze smutno

     Dookoła tylko deszcz i mgła

     Ty baw się z nami, przedszkolakami

     I śmiej się z nami ha, ha, ha

      

     Ref: Jesień, wiatr liście...

      

     Tu kolor żółty a tu czerwony

     Brązowy pewnie znajdziesz też

     A w tych kolorach jesienne świerszcze

     Grają ostatnią letnią pieśń

      

     „Jesienna Zagadka”

      

     Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

     co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

     Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

      

     I. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy,

     bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

     Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

     lecz zagadka rozwiązana!

     Tak, tak, tak, tak, tak!

      

     Ref.: Zagadkę…

      

     II. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

     bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!

     Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

     lecz zagadka rozwiązana!

     Tak, tak, tak, tak, tak!

      

     Ref.: Zagadkę…

      

     III. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

     zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

     Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

     lecz zagadka rozwiązana!

     Tak, tak, tak, tak, tak!

      

     Ref.: Zagadkę…

      

      „NITECZKA DO NITECZKI” (sł. i muz. K. Gowik)

      1. Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

     grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,

     tak rozpoczyna się jesień.

     Listek do listka wiatr ciepły niesie.

     Tak rozpoczyna się jesień.

      

      Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu.

     I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.

     I zaplatamy babie lato w długą nić,

     bo jesień wesoła ma być!

     I zaplatamy babie lato w długą nić,

     bo jesień wesoła ma być!

      

      2. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,

     gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

     to jesień u nas już mieszka!

     I jarzębina w parku szumiącym.

     To jesień u nas już mieszka!

      

     Ref.: I wirujemy…

      

     3. Promyczek do promyczka, koszyczek do koszyczka,

     stos kartofelków w polu daleko.

     Jesień uśmiecha się lekko.

     I słoneczniki niby żołnierze.

     Jesień do tańca się bierze!

      

     Ref.: I wirujemy…

      

      

     Bardzo prosimy Rodziców o przestrzeganie wszystkich ustaleń dotyczących bezpieczeństwa:

      

     • przyprowadzanie do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez objawów chorobowych!!!
     • natychmiastowe, bez zbędnej zwłoki odebranie dziecka z placówki (max. do 30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
     •  w chwili występowania oznak choroby u dziecka (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar), dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

                       Prosimy, by na bieżąco śledzić informacje o formie pracy placówki    

      

                                                    

      

        

                                

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych