•                                                                           Wektory stockowe: biedronka, karta biedronka, biedronka karta - rysunki, obrazy, ilustracje | Depositphotos

     Zobacz obraz źródłowy          

     nauczyciel:

     mgr Anna K.

     pomoc nauczyciela:

     Ewa K.

     e-mail:

     pszczolki1414@wp.pl

      

      

      

     Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

     Zajęcia dodatkowe:

     Rytmika – poniedziałek,  środa

     godz. 10.45-11.15

     Język angielski – wtorek, czwartek

     godz. 12.40-13.10

     Drużyna Kangura -  piątek

     godz. 13.15-13.45

     Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

     Drodzy Rodzice!

     Biedronki przystąpiły do udziału w ekologicznym projekcie:

                                                                  

     Cele główne projektu to:

     • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
     • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
     • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
     • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
     • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
     • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
     • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalny

     Więc pora na działanie, podejmujemy ekowyzwanie!

     Wyzwanie na kwiecień: Przystanek wędrującej książki

     Realizując tematykę związaną z książkowymi kwietniowymi świętami, zwróćmy uwagę na aspekt ekologii. Zachęcajmy do wypożyczania czy wymieniania się książkami. Pokażmy również sposoby na nadanie niechcianym i zapomnianym już książkom nowego życia. Dobrym pomysłem promującym czytelnictwo, a jednocześnie ideę ponownego wykorzystania przeczytanych już książek, jest zorganizowanie w przedszkolu Przystanku wędrującej książki, czyli miejsca, gdzie dzieci będą mogły przynosić niepotrzebne im już książki. Jednocześnie będą zabierać (do poczytania) inne interesujące je pozycje, zgromadzone na półkach. 

     Wyzwanie na marzec: Oszczędzamy wodę

     Światowy Dzień Wody przypada 22 marca. Warto więc w tym miesiącu porozmawiać z dziećmi o wodzie – jej znaczeniu dla naszej planety, a przede wszystkim o jej nadmiernym zużyciu i różnych możliwościach ograniczenia tego zużycia (zarówno w domu, jak i w przedszkolu). W ramach projektu podejmiemy  działanie mające na celu wprowadzenie dobrych praktyk polegających na oszczędzaniu wody. To od nas zależy, ile i jakie to będą nawyki. Ważne natomiast jest to, aby nie było to jednorazowe działanie, ale długoterminowa inicjatywa, która przerodzi się w nawyk.

     Wyzwanie na luty: Drugie życie zimowych ubrań

     Rozmawiając z dziećmi, warto zwrócić uwagę na to, jak ważne dla środowiska i dla nas jest kupowanie tylko tego, co potrzebujemy, i tylko tyle, ile wykorzystamy. Aby rzeczy dłużej nam służyły, kupujmy te, które są dobrej jakości. Zachęcajmy do korzystania z rzeczy z drugiego obiegu oraz namawiajmy do przekazywania swoich nieużywanych już rzeczy dalej. Te zasady świetnie się sprawdzą nie tylko w przypadku odzieży. Jeśli mamy w domu niechciane ubrania, zwróćmy uwagę, że dobrym pomysłem jest nadanie im drugiego życia. Ich wyrzucenie traktujmy jako ostateczność.

     Wyzwanie na styczeń:Pożeracz zakrętek

     Zbieranie plastikowych zakrętek jest akcją, która cudownie łączy ideę pomagania innym z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Aby zachęcić dzieci do zbierania zakrętek, przygotujemy razem z nimi Pożeracza zakrętek, który pomoże w ich gromadzeniu.

                                                      

     Wyzwanie na grudzień : Ptasi bar

     Zima zbliża się wielkimi krokami. W tym czasie warto zadbać o skrzydlatych mieszkańców naszej okolicy, którzy nie odlecieli do ciepłych krajów. W grudniu Biedronki przygotują karmnik.

     Dokarmiając ptaki dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jest to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt. Kontakt ze zwierzętami uczy pomagać, rozwija empatię i troskę o dobro innych.

     Zatem do dzieła!                                       

     Wyzwanie na październik : Kącik makulatury

     W październiku przypada Dzień Drzewa, dlatego jest to dobry moment, by zwrócić uwagę na ochronę drzew i oszczędzanie papieru. W sali przedszkolnej stworzymy (już na stałe) kącik makulatury – będzie to pojemnik umiejscowiony w kąciku plastycznym, do którego będzie trafiać różnego rodzaju papier: kartki, które tylko częściowo zostały wykorzystane, nieudane rysunki, ścinki po pracach plastycznych, kartki zadrukowane po jednej stronie (rodzice przedszkolaków również mogą włączyć się w tę akcję i dostarczać do przedszkola taki papier). Każdy w dowolnym momencie będzie mógł sięgnąć po papier z tego pojemnika i ponownie wykorzystać kartkę. Zgromadzony tam papier może przydać się również do różnorodnych prac plastycznych, które nie wymagają użycia czystej kartki w dużym formacie.


     Podczas realizacji tego projektu Biedronki będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

     „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. 

     Jak będziemy działać?

     • zorganizujemy wycieczki do parku, lasu, na łąkę (obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku), do Mini Zoo (obserwacja zwierząt żyjących w sztucznych warunkach);
     • będziemy dbać o przyrodę wokół przedszkola;
     • współpracować ze schroniskiem i pomagać potrzebującym zwierzętom (organizować zbiórkę koców, jedzenia);
     • stworzymy wspólnie Kodeks właściwego zachowania wobec zwierząt;

      

     Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

      

     Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

     CZERWIEC

     tydzień I

     temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni

     Zobacz obraz źródłowy

     Treści programowe:

     Wspólnota narodowa i etniczna

     Kultura innych narodów

     • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
     • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
     • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.

     Świat wartości

     Wartości społeczno-moralne

     • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
     • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
     • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy

     przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach

     • akceptowanie równości praw wszystkich.

     Koledzy, grupa przedszkolna

     Dziecięce relacje

     • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
     • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
     • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
     • szanowanie odmienności innych dzieci
     • szanowanie prywatności innych; niebranie cudzych rzeczy bez pozwolenia.

     Rodzina

     Rodzinne święta

     • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.

     Procesy poznawcze

     Pamięć

     • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
     • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

     Uwaga

     • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawionych wierszy, opowiadań
     • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

     Aktywność językowa

     Słownictwo

     • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…

     Ja

     Emocje, radzenie sobie z nimi

     • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie)
     • wyrażenie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny
     • rozpoznawanie emocji innych osób.

     Początkowa nauka czytania i pisania

     Słuch fonematyczny

     • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

     Przygotowanie do czytania

     • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

     Próby czytania

     • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
     • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
     • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
     • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

     Przygotowanie do pisania

     • odróżnianie druku od pisma
     • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
     • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     Pierwsze doświadczenia z pisaniem

     • samodzielne pisanie liter
     • próby pisania własnego imienia i nazwiska.

     Elementy matematyki

     Orientacja przestrzenna

     • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

     Organizacja czasu i przestrzeni

     • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

     Ważenie

     • poznawanie działania wagi szalkowej
     • porównywanie masy przedmiotów, tworzywa przyrodniczego za pomocą wagi szalkowej, stosowanie określeń: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo.

     Działalność plastyczna

     Zainteresowania plastyczne

     • tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni, całego ciała
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     W świecie sztuki – muzyka

     Muzyka i śpiew

     • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
     • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

     tydzień II

     temat tygodnia: Wakacyjne podróże

     Zobacz obraz źródłowy

     Treści programowe:

     Przyroda

     Przyroda latem

     • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.),
     • dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.

     Polska i Polacy

     Poczucie przynależności narodowej

     • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski
     • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
     • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
     • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

     Ziemia – planeta ludzi

     Świat bliski i świat daleki

     • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
     • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.

     W świecie techniki

     Działalność badawcza

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

     Procesy poznawcze

     Myślenie (logiczne)

     • rozwiązywanie zagadek, rebusów.

     Początkowa nauka czytania i pisania

     Słuch fonematyczny

     • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

     Przygotowanie do czytania

     • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

     Próby czytania

     • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
     • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
     • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich
     • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.

     Przygotowanie do pisania

     • odróżnianie druku od pisma
     • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
     • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     Elementy matematyki

     Orientacja przestrzenna

     • poruszanie się pod dyktando nauczyciela
     • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

     Liczenie

     • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
     • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie.

     Dodawanie i odejmowanie

     • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

     Działalność plastyczna

     Zainteresowania plastyczne

     • malowanie palcem, dłonią, watą, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze o różnych formatach, z wykorzystaniem całej powierzchni
     • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     W świecie sztuki – muzyka

     Muzyka i śpiew

     • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
     • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

     Muzyka i ruch

     • nauka wybranych tańców, np.: polki, poloneza.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

      

     Tydzień III

     Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas

     Zobacz obraz źródłowy

     Treści programowe:

     Aktywność językowa

     Poprawność gramatyczna wypowiedzi

     • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
     • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).

     Wzajemna komunikacja

     • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

     W świecie techniki

     Działalność badawcza

     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

     Procesy poznawcze

     Uwaga

     • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

     Początkowa nauka czytania i pisania

     Słuch fonematyczny

     • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
     • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.

     Przygotowanie do czytania

     • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
     • orientowanie się na kartce papieru
     • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego.

     Próby czytania

     • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
     • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
     • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej
     • odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem
     • czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym.

     Przygotowanie do pisania

     • odróżnianie druku od pisma
     • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
     • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

     Elementy matematyki

     Organizacja czasu i przestrzeni

     • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

     Dodawanie i odejmowanie

     • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
     • granie w gry planszowe.

     Działalność plastyczna

     Obcowanie ze sztuką

     • oglądanie albumów z reprodukcjami prac znanych artystów.

     Zainteresowania plastyczne

     • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     W świecie sztuki – muzyka

     Muzyka i śpiew

     • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
     • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

      

     Tydzień IV

     Temat tygodnia: : Projekt Zabawki ekologiczne

     Zobacz obraz źródłowy

     Treści programowe:

     Procesy poznawcze

     Myślenie twórcze

     • kończenie zdań, np. Co by było, gdyby…?

     Przyroda

     Podstawy ekologii

     • poznawanie skutków działalności człowieka, np. obserwowanie – w trakcie wycieczek, spacerów – miejsc czystych ekologicznie oraz takich, gdzie widać niszczycielski wpływ ludzi
     • poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
     • segregowanie odpadów
     • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska:
     • dbanie o czystość palcu zabaw
     • wykonywanie prac plastycznych z materiałów odpadowych.

     Miejscowość, region

     Praca dorosłych

     • poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.

     W świecie techniki

     Działalność badawcza

     • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienie ciał stałych (np. śnieg), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk: akustycznych (np. echo), magnetycznych
     • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

     Działalność plastyczna

     Zainteresowania plastyczne

     • poznawanie za pomocą dotyku różnych faktur papieru: szorstki, gładki, śliski, chropowaty itp.
     • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
     • wykorzystanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp.
     • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

     Koledzy, grupa przedszkolna

     Współdziałanie w grupie

     • umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych
     • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, przydział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

     W świecie sztuki – muzyka

     Instrumenty perkusyjne

     • wykonywanie instrumentów perkusyjnych.

     W świecie sztuki – film

     Filmy dla dzieci

     • wyrażanie swoich wrażeń, przeżyć związanych z odbiorem filmu.

     Aktywność ruchowa

     Sprawność ruchowa

     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

      

      

     Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

      

     Zobacz obraz źródłowy

      

      

     Nasze piosenki i utwory muzyczne

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych