• Przedszkole Promujące Zdrowie

     Przedszkole Promujące Zdrowie | Przedszkole nr 1 z Grupami Żłobkowymi ,,Pod Jarzebinką"

     Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia.

     Inicjatorem i koordynatorem Lubuskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie.

     Definicja przedszkola promującego zdrowie

     Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

     • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
     • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
     • w przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

     Model Przedszkola Promującego Zdrowie

     Definicja i model | Przedszkole Samorządowe nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim

      

     Standardy przedszkola promującego zdrowie

     1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
     2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
     3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i stwarza warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
     4.  Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

     Wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy w zakresie realizacji standardów programu jest otrzymanie przez naszą placówkę
     Certyfikatu Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

     Obecnie nasze działania skupiają się na procedurach  uzyskaniu Krajowego  Certyfikatu.

     Koordynator do spraw Promocji Zdrowia: Joanna Bota

     Skład przedszkolnego zespołu Promocji Zdrowia: zastępca dyrektora: Marzena W.,
                                                                                           nauczyciele; Anna S., Urszula R, Katarzyna P. 
      
                                                                                           rodzice: Marcelina T.      

     Plan_dzialan_przedszkola_promujacego_zdrowie_w_roku_szkolnym_2020__2021.docx

     Plan_dzialan_przedszkola_promujacego_zdrowie_w_roku_szkolnym_2021_2022.docx

     Plan_dzialan_przedszkola_promujacego_zdrowie_w_roku_szkolnym_2022_2023.docx

     Raport_podsumowujacy_dzialania_przedszkola_promujacego_zdrowie_w_latach_2018_-_2021.doc

     Raport_dzialalnosci_przedszkola_promujacego_zdrowie_w_roku_2021_2022.doc

      


     Zielonogórski Dzień Profilaktyki – „Żyję zdrowo”

     Nasze przedszkole przystąpiło do konkursu pt. „Zielonogórski Dzień Profilaktyki – Żyję zdrowo” zorganizowanego przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

     Celem działań profilaktycznych było:

     - Promowanie zdrowego stylu życia,

     - Rozpowszechnianie informacji o nałogach i zagrożeniach z nimi związanych,

     - Kształtowanie postawy asertywnej u dzieci;

      

     W „Zielonogórskim Dniu Profilaktyki” brały udział dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. Działania profilaktyczne odbywały się w ciągu trzech dni ze względu na dużą ilość zaplanowanych zadań i zabaw.

      

     Dzień pierwszy…

      

     W ramach promocji zdrowego stylu życia wszystkie przedszkolaki przygotowywały kolorowe i zdrowe kanapki, pełne witamin. Dzieci odczuwały wielką radość z samodzielnego tworzenia i wielki apetyt, aby je jak najszybciej skonsumować. Wszyscy przyznali, że kanapki były wyjątkowo pyszne.

     Nauczycielki zorganizowały również zabawy dotyczące zdrowego odżywiania dla wszystkich przedszkolaków pod hasłem „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, które miały na celu uświadomienie przedszkolakom potrzeby zjadania owoców i warzyw bogatych w witaminy. Dzieci rozpoznawały warzywa i owoce za pomocą różnych zmysłów oraz rozwiązywały zagadki warzywno –

     owocowe.

     Następnie przedszkolaki wykonały z nauczycielkami w swoich grupach zdrowe smakołyki – sałatkę owocową, sałatkę jarzynową, mus bananowy oraz owsiane ciasteczka. Wszyscy bawili się świetnie!

      

     Dzień drugi…

      

     Tego dnia do przedszkola wszystkie dzieci przyszły w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Konkurencje sportowe odbywały się w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodsze 3-4 latki,  i dzieci starsze 5-6 latki. Każdy przedszkolak bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. 

     Dzień trzeci…

     Komputer, Internet, telefon komórkowy, które w ostatnich latach zaczęły odgrywać w życiu dzieci i młodzieży niezwykle ważną rolę, otwierają przed młodym pokoleniem nowe możliwości, ale jednocześnie – niosą ze sobą nowe problemy i zagrożenia. Już w wieku przedszkolnym dzieci potrafią korzystać z różnych programów komputerowych, dla wielu nie jest problemem ściągnięcie nowej gry i jej uruchomienie. Często potrafią także posługiwać się telefonem komórkowym. Dzieci powinny znać zagrożenia świata wirtualnego i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Dlatego powszechnym trendem staje się edukacja coraz młodszych dzieci w zakresie korzystania z nowych technologii. Jednym z takich projektów edukacyjnych jest seria kreskówek „Owce w Sieci”, które starsze przedszkolaki miały okazję obejrzeć podczas Dni Profilaktyki w naszym przedszkolu. Czytaliśmy również bajki, których celem było ukazanie zagrożeń, jakie czekają na nas w codziennym życiu, nauka postawy asertywnej u dzieci oraz umiejętności zwracania się o pomoc w sytuacji trudnej.

     Dni Profilaktyki spędziliśmy w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze a działania promujące zdrowy styl życia będą w dalszym ciągu kontynuowane podczas codziennej pracy z dziećmi.

         

        

        

             

       

      

        

  • Galeria zdjęć

    brak danych