• Mój przyjaciel Miś

     • Wczoraj w naszym przedszkolu królował pluszowy miś. Przedszkolaki w wyjątkowo uroczysty sposób świętowały Dzień Pluszowego Misia, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś.

       

      25 listopada swoje święto obchodziła najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo “czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś". W przedszkolu jak co roku święto pluszowego misia jest obchodzone bardzo szczególnie. Dzieci z każdej grupy zaprezentowały swoje misie, opowiadały o nich, mówiły z jakich są bajek, odgadywały zagadki związane z misiami.Ciekawą atrakcją była misiowa fotobudka w której dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie.Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

     • KOCHAM POLSKĘ

     • 18 listopada w Społecznym Ognisku Artystycznym odbył się II Przegląd piosenek i wierszy patriotycznych ,,Kocham Polskę”  - którego celem było promowanie wychowania patriotycznego wśród przedszkolaków. W Przeglądzie wzięło udział 10 zielonogórskich przedszkoli.

      Honorowym gościem przeglądu był pan Roman Działa dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom przeglądu oraz nauczycielom za wspaniałe przygotowanie przedszkolaków do występu. 

     • „Wszyscy pięknie dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani.Dzień ten w sercach nam zostanie, bo dziś będzie pasowanie.”

     •      Wczoraj 14 listopada starszaki z grupy ,,Delfiny" oraz ,,Biedronki" zostały starszakami:)

      Było to wielkie wydarzenie w życiu dzieci, na które od rana niecierpliwie czekały. W podniosłym nastroju,  przejęte,  w odświętnych strojach,  pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły , a dumni rodzice okazali się najlepszą publicznością pod słońcem. Kulminacyjnym punktem było złożenie  ślubowania, a następnie, symbolicznym wielkim ołówkiem, pasowanie każdego dziecka na Starszaka przez Panią Dyrektor.

       

     • 11 Listopada

     • W dniu 8 listopada  w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada). Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzieci z  grupy ,,Delfiny" prezentowały wiersze ,tańce oraz pieśni patriotyczne.
      Każda grupa wykonała na tę uroczystość kotyliony w barwach ojczystych. Dzieci tego dnia do przedszkola przyszły ubrane na galowo.
      Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach nasze maluchy uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

       

     • ,,Świecę przykładem"

     • Czy wiesz jaka jest bezpieczeństwa podstawa – odblask to bardzo ważna sprawa”- tą i wiele innych pouczających informacji przekazali najmłodsi swoim rówieśnikom podczas konkursu „Świecę przykładem".

      W konkursie wzięły udział  przedszkolaki z kilku zielonogórskich przedszkoli. Laureaci wraz z nauczycielami spotkali się na uroczystym finale konkursu, który odbył się w piątek, 5 listopada br. Dyplomy oraz nagrody wręczył dzieciom sierż. Damian Wieczorek.

     • ,,Szkoła pamięta"

     • Uwrażliwiając młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności, nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.W ramach akcji dzieci z najstarszych grup ,,Delfiny"  i ,,Biedronki" dnia 31 października zapaliły znicze przy pomniku Bohaterów II Wojny Światowej.

       

       

     • Pasowanie na przedszkolaka

     • „Pasowanie na przedszkolaka" to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych z grupy ,,Misie" i ,,Pszczółki" było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka"  dokonała uroczystego „Aktu pasowania". Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków oraz dyplomów  dla każdego przedszkolaka. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycielek.

       

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • "Trzeba wielkiego serca,

      żeby kształtować małych ludzi"

       

      Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto dla pracowników oświaty. Nasze przedszkolaki podziękowały swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Z tej okazji dzieci z grupy Biedronek przygotowały akademię. Były wiersze, piosenki, taniec oraz życzenia. Sześciolatki za swój piękny występ otrzymały gromkie brawa. Dzieci wręczyły wszystkim gościom piękny upominek. Miłe i serdeczne wrażenia tego dnia z pewnością dodadzą otuchy i siły pracownikom przedszkola do podejmowania wyzwań jakie niesie praca z dziećmi.

     • ,,Przerwany Marsz"

     • W dniu 2 września powitaliśmy wszystkie dzieci po wakacyjnej przerwie.W tym ważnym dla całej społeczności przedszkolnej dniu mieliśmy okazję gościć przedstawiciela wojennego pokolenia  pana Tadeusza K. Polskie Dzieci Wojny to nasi Pradziadkowie i nasze Prababcie, osoby urodzone przed zakończeniem II wojny światowej "ostatni świadkowie tamtych tragicznych dni". Dzisiejsze spotkanie było podziękowaniem za ich życie, za to co zrobili dla Polski. W ten sposób mieliśmy możliwość uczestniczenia w międzypokoleniowym dialogu, który stał się cennym doświadczeniem dla dzieci, niezapomnianą lekcją historii i patriotyzmu. Punktem kulminacyjnym było odśpiewanie naszego hymnu narodowego.

       

      Akcja „Przerwany marsz” polega na symbolicznym dokończeniu 2 września przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Celem jest, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać i uczestniczyć w inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020. Pomysłodawcą jest Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Są to osoby, które jako dzieci doświadczyły tragedii II wojny światowej, często tracąc rodzinę, dom oraz możliwość edukacji. Dzięki Nim- młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

     • Dzień Przedszkolaka

     •   Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

       

      „Każdy przedszkolak dobrze wie,że kiedy 20 wrzesień zbliża się,od najmłodszego, aż po starszaka,wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

       

        20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

      Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej były też figle na dmuchanym zamku oraz zdjęcia w fotobudce. Radość i śmiech  uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie.

     • ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców

      na zebranie dotyczące organizacji pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2019/2020 ,

      które odbędzie się w czwartek 12 września 2019 r.,

      o godz. 16.30.

     • Witamy po wakacjach!

     •  

      Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.

       

       Wszystkim dzieciom życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł ze sobą wiele nowych przygód, przedszkolnych przyjaźni, radości z nauki, beztroskiej zabawy i uśmiechu od ucha do ucha!

     • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

     •  

       PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA DZIECIOM
      PODCZAS POBYTU W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 14 I POZA PLACÓWKĄ.

       

       

      Podstawa prawna:

      • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
      • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami),
      • rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69),
      • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami),
      • rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),
      • rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz.458 ze zmianami),
      • rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznastwa i turystyki (Dz.U. z dnia 2001r. Nr 135, poz. 1516),
      • zarządzenie Nr 797/2006 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 pażdziernika 2006 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach województwa lubuskiego,

       

      1. Cele procedury.
      • zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom przebywającym w przedszkolu,
      • ochrona dzieci przed zagrożeniami i ich skutkami,
      • kształtowanie w dzieciach nawyków dbania o własne bezpieczeństwo.

       

      1. Definicja przedmiotu procedury.

      Bezpieczeństwo to stan braku zagrożenia, stan spokoju i pewności;

      Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu to zespół środków i urządzeń, których celem jest stworzenie warunków pobytu dzieci w przedszkolu eliminujących zagrożenie życia lub zdrowia dzieci.

      W przedszkolu zapewnia się bezpieczeństwo dzieciom:

         • w budynku przedszkola,
         • na placu zabaw,
         • w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola,
         • w czasie wycieczek i spacerów,

       

      1. Kogo dotyczy procedura?

      Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola  oraz dyrektor.

       

      1. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.
         • Dyrektor- ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych  przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów: sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy: opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
      • Nauczyciele -  są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi  w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
      • Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

       

      5. Opis pracy

      5.1 Statut przedszkola, uchwalony przez radę pedagogiczną, określa szczegółowe zasady zapewniające dzieciom bezpieczeństwo i warunki ich pobytu w przedszkolu.

      a)  znajomość statutu wszyscy pracownicy podkreślają własnoręcznym podpisem,

      b) rodzice zapoznają się z zapisami statutu na pierwszym zebraniu organizacyjnym danego roku szkolnego,

      c) statut udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola i na stronie bip,

      d) rodzice potwierdzają znajomość statutu poprzez podpisanie oświadczenia , najpóźniej do 30 października każdego roku.

      5.2  Dyrektor opracowuje regulamin bezpieczeństwa, regulamin korzystania z sali rytmicznej, regulamin korzystania z placu zabaw, instrukcje bezpieczeństwa dla opiekuna wycieczek pieszych i autokarowych na podstawie obowiązujących przepisów.

      a) co roku do 31 sierpnia dyrektor przypomina treść w/w dokumentów wszystkim pracownikom przedszkola na zebraniu ogólnym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,

      b)  nowo zatrudnieni pracownicy są zapoznawani z treścią w/w dokumentów z chwilą zatrudnienia w przedszkolu, najpóźniej na drugi dzień od daty zatrudnienia,

      c)  znajomość statutu, regulaminów i instrukcji, o których mowa w pkt 5.2 wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.

      5.3  Komplet dokumentów dyrektor udostępnia  pracownikom w pokoju nauczycielskim.

      5.4  Dyrektor ma obowiązek na bieżąco monitorować stan budynku i terenu przedszkola, a jeden raz w miesiącu dokonywać przeglądu bieżącego pod kątem bezpieczeństwa i higieny. Fakt przeglądu bieżącego dyrektor odnotowuje  w arkuszu przeglądy bieżącego.

      5.5  Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do Sali, a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców /opiekunów prawnych/  lub upoważnione osoby, przy czym za moment odebrania uważa się chwile pierwszego opuszczenia sali przez dziecko wraz z rodzicami.

      5.6  Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola / budynku/, na placu przedszkolnym, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania , przestrzegania tychże umów przez dzieci.

      a)  każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypominają dzieciom umowy dotyczące bezpieczeństwa przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu / np. korzystania ze sprzętu terenowego,  tylko w tedy , gdy stoi przy nim osoba dorosła; nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki znalezionych przedmiotów; powiadamiania osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy; przychodzenie na zbiórkę na wezwanie nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, nie wchodzenie w krzaki, itp./.

      b)  nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach mówiących o realizacji zadania, o którym mowa w pkt 5.6.

      5.7  Codziennie rano do godziny 8.30 – woźny sprawdza teren przedszkola, przegrabia piaskownice i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia o nich dyrektora przedszkola lub  nauczyciela go zastępującego. W przypadku nieobecności i tego nauczyciela, powiadamia intendentkę, a ta nauczycieli grup. Przegląd terenu przedszkola dokumentuje w zeszycie kontroli bieżącej.

      5.8  Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny woźna oddziałowa danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu. Przegląd terenu przedszkola dokumentuje w zeszycie kontroli bieżącej.

      5.9  W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów  niebezpiecznych, jak np. szkło, puszki, igły, strzykawki lub inne sprzęty pochodzenia medycznego i itp. , zabezpiecza je nauczyciel lub woźna oddziałowa oraz powiadamia o fakcie dyrektora przedszkola lub zastępującego go nauczyciela.

      5.10  W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem

      i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.

      5.11. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy.

      a) w czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-letnich nauczycielowi obowiązkowo pomaga woźna oddziałowa i przebywa tam razem z nimi.

      b) nauczyciele pozostałych grup, w sytuacji gdy uznają to za konieczne, mają prawo polecić woźnej oddziałowej danej grupy uczestnictwo i pomoc przy dzieciach na placu przedszkolnym.

      5.12. W przypadku, gdy woźne grup od 4-latków do 6-latków nie są na placu przedszkolnym, bo nauczyciel nie wyraził takiej potrzeby, woźne te są zobowiązane do utrzymywania kontaktu z nauczycielem grupy co 15 minut poprzez utrzymywanie z nim kontaktu słownego

      5.13. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa oraz bramka wejściowa do przedszkola.

      a) bramkę wejściową do przedszkola sprawdza a w razie konieczności zamyka woźna oddziałowa grupy wychodzącej na plac przedszkolny

      b) bramkę wjazdową zamyka woźny po uzyskaniu wcześniejszej informacji od woźnej oddziałowej grupy wychodzącej na plac przedszkolny.

      5.14. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.

      5.15. W czasie korzystania przez dzieci z hulajnóg  rowerków na placu przedszkolnym obowiązkowo opiekę nad grupą sprawują: nauczyciel i woźna oddziałowa.

      5.16. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

      5.17. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.

      5.18. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, silny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)

      5.19. Podczas pobytu na placu przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i z powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej.

      5.20. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

      5.21. Każdy pracownik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy i sprowadza fachową pomoc medyczną, po czym powiadamia dyrektora lub nauczyciela go zastępującego, w przypadku nieobecności dyrektora.

      5.22. O każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik (wyznaczony do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności, a gdy go nie ma nauczyciel grupy, w której wydarzył się wypadek) zawiadamia niezwłocznie telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) pracownika służby BHP, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący Przedszkole i przewodniczącego Rady Rodziców.

      5.23. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer, wycieczkę wyjazdową wypełnia kartę wycieczki oraz dokonuje zapisu w zeszycie wycieczek, podając liczbę dzieci oraz miejsce pobytu.

      a) nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki z dyrektorem przedszkola na dwa dni przed wycieczką

      b) w trakcie trwania wycieczki w pobliskie tereny lub spaceru nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i woźna oddziałowa (w stosunku jedna osoba na 15 dzieci)

      c) w trakcie trwania wycieczki wyjazdowej nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, woźna oddziałowa, ewentualnie rodzice w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci

      d) w przypadku braku chętnych rodziców do pomocy w wycieczce wyjazdowej, dyrektor wyznacza innych pracowników do udziału w wycieczce wyjazdowej tak, by wymagany stosunek został zachowany

      e) w przypadku nieobecności woźnej oddziałowej danej grupy, udział w wycieczce bierze inna woźna oddziałowa, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela

      f) całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas wycieczek ponosi nauczyciel

      5.24. W trakcie trwania wycieczki pieszej w pobliskie miejsca lub spaceru nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami, para za parą.

      5.25. W trakcie trwania wycieczki pieszej w pobliskie miejsca lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.

      5.26. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

      5.27. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.

      5.28. W czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką nauczyciela.

      5.29. W przypadku, gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę skorzystania z szatni, udaje się tam i powraca pod opieką woźnej oddziałowej.

      5.30. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zabrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddania pod opiekę nauczyciela grupy.

      5.31. W sali rytmicznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko pod opieka nauczyciela.

      5.32. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, itp.) lub zaistnienia zdarzenia powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ugryzienie przez osę, itp.) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

      5.33. Nauczyciele nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych oraz podawać dzieciom jakichkolwiek lekarstw.

      5.34. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzje o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

       

      6. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie.

      • Dzienniki;
      • Arkusze przeglądów bieżących;
      • Karty wycieczek;
      • Protokoły z przeglądów.

       

      7. Tryb dokonywania zmian w procedurze.

       

      Zmian w procedurze dokonuje dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej oraz w sytuacji zmian aktów prawnych.

       

      8. Instytucje do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno pedagogicznej i wychowawczej:

      • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 13  65 - 401 Zielona Góra
       tel. 68 411 50 00, fax 68 411 50 01
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Drzewna 13  65-060 Zielona Góra ,tel. 68-324 16 95
       tel. 68-324 75 17
      • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze  ul. Piaskowa 9e  65-204 Zielona Gór , tel. 68 324 49 00

       

       

     • W KRAINIE PANI MUZYKI

     • We wtorek 16 października rozpoczął się cykl koncertów ,,W krainie Pani Muzyki"  a to przede wszystkim:

      - interesujące wyprawy w świat dźwięków

      - profesjonalny poziom wykonawczy- ponad 20 prezentowanych instrumentów

      - kontakt z ponad 30 wykonawcami (także muzykami zagranicznymi)

      - ponad 70 utworów muzycznych (od arcydzieł klasyki po melodie z dziecięcych bajek)

      - wiele niezapomnianych wrażeń z Krainy Pani Muzyki

      Koncerty dla przedszkolaków mają charakter muzycznej inicjacji. Dzieci niejednokrotnie po raz pierwszy mają okazję zobaczyć i usłyszeć "na żywo" i w bezpośrednim kontakcie szereg instrumentów muzycznych, poznać ich brzmienie, zaobserwować sposób gry. Przede wszystkim jednak obcują z najbardziej wartościową muzyką. Jest to pierwszy ważny ich krok w poznawanie świata dźwięków. Uwrażliwienie na uroki tego świata - to najważniejszy cel naszych spotkań.

     • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

     •  

      „Cała  Polska  Czyta  Dzieciom"

         

      Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat,  odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając - nasze przedszkole od kilku lat bierze udział w społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” .

      Julina Tuwim , to jednen z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, pisarz, autor tekstów piosenek. Jego wiersz Lokomotywa stał się oficjalnym sygnałem rozpoczynającym ,,akcję czytania" w naszym przedszkolu.Każdego roku oprócz nauczycielek, które codziennie czytają dzieciom, do akcji włącza się coraz więcej rodziców.

       

                    I Ty także włącz się do kampanii
                       Cała Polska czyta dzieciom
                                i zachęć innych!

       

       

       

      "Złota lista" książek polecanych do czytania dzieciom:

       

      Wiek 0-4 lata:


      Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki-przytulanki
      Paulette Bourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie
      Jan Brzechwa - Wiersze i bajki
      Josef Czapek - Opowieści o piesku i kotce
      Karel Czapek - Daszeńka
      Gilbert Delahaye - seria o Martynce
      Dorota Gellner - Bajeczki
      Czesław Janczarski - Miś Uszatek, Wędrówki Misia Uszatka
      Janosch - Ach, jak cudowna jest Panama
      Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników; Ja też chcę mieć rodzeństwo
      Hanna Łochocka - O wróbelku Elemelku
      Sam McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
      Nele Most, Annet Rudolph - Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno
      Beata Ostrowicka - Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole
      Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci

       

      Wiek 4-6 lat:


      Hans Christian Andersen - Brzydkie Kaczątko
      Florence and Richard Atwater - Pingwiny Pana Poppera
      Wanda Chotomska - Wiersze, Pięciopsiaczki
      Carlo Collodi - Pinokio
      Waclaw Cztwrtek - O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci
      Dimiter Inkiow - Ja i moja siostra Klara
      Astrid Lindgren - seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smolandii
      Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle
      Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka
      Małgorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki
      Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka
      Zofia Rogoszówna - Dzieci Pana Majstra
      Krystyna Siesicka - Idzie Jaś
      Małgorzata Strzałkowska - Leśne głupki; Wierszyki łamiące języki
      Danuta Wawiłow - Wiersze

       

      Wiek 6-8 lat:


      Marcin Brykczyński - Ni pies, ni wydra
      Jan Brzechwa - Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa, Akademia Pana Kleksa
      Frances Hodgson Burnett - Mała księżniczka
      Tove Jansson - seria o Muminkach
      Astrid Lingren - Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio
      Mira Lobbe - Babcia na jabłoni
      Anna Onichimowska - Najwyższa góra świata
      Stanisław Pagaczewski - Porwanie Baltazara Gąbki
      Dr. Seuss - Słoń, który wysiedział jajo
      Anna Sójka - Czytam od A do Z
      M. Strzałkowska - Rady nie od parady
      Anne-Cath. Westly - Sekret Taty i ciężarówka
      Jan Whybrow - Księga straszliwej niegrzeczności, Małego Wilczka księga wilkoczynów
      Piotr Wojciechowski - Z kufra pana Pompuła
      Wojciech Żukrowski - Porwanie w Tiutiurlistanie

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole Nr 14
   • przedszkole_14@poczta.onet.pl
   • 68-327-22-33, 68-32441-20
   • ul.Krasickiego 12, 65-512 Zielona Góra
 • Galeria zdjęć

   brak danych