• UWAGA  RODZICE!!!

    Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostanie uruchomiona 13 marca 2023 r.

    Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 184.2023 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 stycznia 2023 r.

    W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

    Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru znajdą Państwo tu również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

    Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

    Nabór 2023/2024

    Informator_dla_rodzicow.pdf

    Oswiadczenie_dziecko_posiadajace_rodzenstwo.pdf

    Oswiadczenie_o_obowiazkowych_szczepieniach_ochronnych.pdf

    Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf

    Oswiadczenie_wielodzietnosc_rodziny.pdf

    Wniosek_przedszkole.pdf

    Obowiazek_informacyjny_dotyczacy_danych_osobowych__nabor_przedszkole_2023-2024.docx

     

     

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych